SABE Psykologkonsult

Sara Bergman, Leg. psykolog

Verksamhetsutveckling

Du har visionen men vet inte hur ni ska ta er dit.

När kartan inte leder oss rätt

Att manövrera en verksamhet som bygger på mänsklig interaktion är en stor utmaning och det är lätt att gå vilse i alla styrdokument och rapporter. Vi satsar på utbildningar och kurser men får inte den utveckling vi hoppats. Vi känner oss villrådiga och frustrerade och letar efter någon som har svaren vi söker. Någon som har en modell, en färdig lösning.

Det har inte jag - för jag känner inte er verksamhet än.

Vi använder oss av kartor för att navigera i vår fysiska miljö och modeller för att navigera i våra tankar och organisationer. Men kartor och modeller är alltid endast försök att konkretisera och förenkla en komplex verklighet. De finns där som ett stöd, men får aldrig ges status som sanning. De kan aldrig ta med i beräkningen alla de faktorer som påverkar en komplex verksamhet.  Därför är det viktigt med en djup och bred förståelse för såväl organisationer i sig som mellanmänskligt samspel och individuella förutsättningar och hur de samspelar med varandra. Vi behöver inte en modell, vi behöver flera!

Jag har utgångspunkten att ni kan er verksamhet och jag kan psykologin. Med hänsyn till de tre nivåerna Organisation-Grupp-Individ arbetar vi oss tillsammans fram för att identifiera ert nuläge, mål och vägen däremellan.